AVUKAT ARSLAN ÖNGELEN

Av. Arslan Öngelen

Avukat Arslan Öngelen 1976 yılında gümrük teşkilatının açmış olduğu memuriyet sınavını kazanarak Gümrük Teşkilatında memur olarak göreve başladı. Teşkilatça 1982 yılında açılan şeflik sınavınıda kazanıp şef olarak görevine devam etmiş, şeflik döneminde,  İstanbul gümrükleri Baş müdürlüğüne bağlı Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü-Erenköy Gümrük Müdürlüğü-Yeşilköy Kargo ve Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü –Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü- Çubuklu Gümrük Müdürlüklerinde Şef olarak görev ifa etmiştir.
Gümrük müdürlüklerinin tüm servislerinde çalışarak bilgi birikimi sağlamıştır. 1997 yılında Hopa Sarp Gümrük Müdürlüklerinde 3 yıl müddetle şeflik yapmış 2000 yılında Emekli olunca avukatlık hizmeti vermeye başlamıştır.
Halen eski 1615 yeni 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği İle eski 1918 yeni 5607 sayılı kaçakçılık davalarında bilirkişilik yapmaktadır. Ağırlıklı olarak Gümrük Kambiyo Kaçakçılıkla Mücadele mevzuatı alanında idari ve adli davalara bakmaktadır.

Ayrıca yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği izin belgesi vardır.